Diajak ke Kantor Atta Halilintar Pertama Kali, Aurel Hermansyah Terpana: Oh My God