Dengar Rafathar Curhat ke Nagita Tak Mau Di-Prank, Baim Wong Tertegun, Gigi : Ngomongnya Tua Banget